Uskon pääkohdat

 1. Ihmisen syntisyys
  Ihmisen syntisyys: koko ihmiskunta on täysin syntinen Jumalan edessä ja kykenemätön ansaitsemaan pelastusta.
 2. Jeesuksen sijaiskuolema
  Jeesus, Jumalan Poika, kuoli koko maailman kaikkien ihmisten edestä sovittaen heidän syntinsä.
 3. Jeesuksen ruumiillinen ylösnouseminen
 4. Jumalan oikeudenmukainen tuomio
  Iankaikkinen elämä pelastetuille ja iankaikkinen kadotus pelastumattomille.
 5. Pelastus
  Pelastus tapahtuu armosta uskon kautta ilman omia tekoja.
 6. Pelastuksen peruuttamattomuus
  Pelastunut ei menetä pelastustaan. Jumalan lapsi ei voi menettää lapsen asemaansa, vaan joutuu Jumalan kurituksen alle, jos elää synnissä.
 7. Inspiraatio
  Raamattu on kokonaan Jumalan inspiroima. Tämä inspiraatio kattaa alkutekstin jokaisen sanan ja kirjaimen sekä takaa Raamatun erehtymättömyyden. Raamattu on Jumalan lopullinen ilmoitus, eikä ole muita kirjoituksia, jotka ovat samassa mielessä inspiroituja.
 8. Kolminaisuus
  Yksi Jumala on olemassa kolmessa persoonassa. Isä, Poika ja Pyhä Henki kukin omistavat jumaluuden kaikki attribuutit ja ovat eri Persoonia.
 9. Jeesuksen persoona
  Jeesus syntyi neitsyestä ja eli synnittömän elämän. Hän oli yhtä aikaa täysin Jumala ja täysin ihminen ilman, että Hänen inhimillinen ja jumalallinen luontonsa sekoittuivat toisiinsa.
 10. Pyhä Henki
  Pyhä Henki on Jumalan kolmas persoona, Jumala. Pyhä Henki näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion ja yhdistää uskon kautta ihmisen Jeesukseen Kristukseen. Pyhä Henki kastaa, uudestisynnyttää, sinetöi, asuu ja täyttää kaikki uskovat pelastuksen hetkellä. Myöhempi Pyhällä Hengellä täyttyminen riippuu henkilökohtaisen uskon elämän tilasta.
 11. Seurakunta
  Jokainen uudestisyntynyt uskova on osa maailmanlaajuista Kristuksen ruumista. Paikallisseurakunnan tarkoitus on rakentaa uskovia ja evankelioida.
 12. Vesikaste
  Kasteella käydään uskoon tulemisen jälkeen. Kaste ei saa aikaan syntien anteeksisaamista, vaan usko Jeesukseen.
 13. Ehtoollinen
  Ehtoollista vietetään Jeesuksen sovituskuoleman muistoksi.
 14. Kristuksen tuomioistuin
  Heti tempauksen jälkeen seurakunta tulee tuomittavaksi Kristuksen tuomioistuimelle. Tämä tuomio ei johda kenenkään iankaikkiseen kadotukseen, vaan tuomiolla Jumala palkitsee uskovia heidän vaelluksestaan maan päällä.
 15. Enkelit
  Kaikki enkelit, sekä pyhät että langenneet, ovat Jumalan luomia, persoonallisia olentoja. Saatana on langennut enkeli, jonka Jumala alunperin loi hyväksi, mutta joka lankesi omasta valinnastaan.
 16. Jeesuksen toinen tuleminen
  Jeesus tulee tempaamaan seurakuntansa taivaaseen ennen ahdistuksen aikaa, jolloin Jumala vuodattaa vihansa maan päälle. Tämä ahdistuksen aika päättyy siihen, että Jeesus palaa ruumiillisesti maan päälle perustamaan tuhatvuotisen valtakunnan.

 1. 1. Kun. 8:46, Room. 3:9-20, Room. 8:7
 2. 1. Joh. 2:2, Mark. 10:45 2. Kor. 5:21
 3. Luuk. 24:37-39, 1. Kor. 15, Fil. 3:21
 4. Joh. 5:24, Joh. 10:28-29, Joh. 3:36, Ilm. 20:10-15, Ilm. 14:10-11
 5. Ef. 2:8-9, Joh. 3:16, Joh. 5:24, Room. 4:24-25, Room. 4:4
 6. Hepr. 12:5-9, Room. 8:29-30, Joh. 10:28-29, Fil. 1:6, Hepr. 13:5
 7. Matt. 5:18-19, Apt. 14:14, 2. Tim. 3:16, Joh. 10:35, Joh. 17:17
 8. Jes. 44:6, Joh. 1:1, 1. Kor. 8:6, 2. Kor. 3:17,
  2. Kor. 13:13, Jes. 48:16
 9. Matt. 1:18-25, Hepr. 4:15, Joh. 1:1, 14, 1. Tim. 2:5
 10. 1. Kor. 12:13, Joh. 3:5, 1. Kor. 6:19, Room. 8:9-11, Joh. 16:8-11, Luuk. 4:1, Ap.t. 4:31, Joh. 14:26
 11. 1. Kor. 12:13, Ef. 1:22-23
 12. Matt. 28:19
 13. Luuk. 22:19-20
 14. Luuk. 14:14, 1. Kor. 3:11-15, 2 Kor. 5:10
 15. 1. Piet. 1:12, Luuk. 8:28-33, Luuk. 10:18, Kol. 1:16
 16. 1. Tess. 4:15-5:10, Ilm. 6-19, Apt. 1:11